pastya

Welkom bij Pastya

Beschut Wonen Pastya begeleidt als kleinschalig Initiatief Beschut Wonen (IBW) een 13tal bewoners in drie gemeenschapshuizen gelegen in Groot-Leuven.

Sinds 2001 loopt daarnaast het pilootproject Psychiatrische Thuiszorg, waarbij cliënten in hun thuisomgeving ondersteund en opgevolgd worden in verschillende domeinen van het dagelijkse leven.

Vanuit de twee teams is in 2006 onze deelwerking “De Lantaarn” ontstaan, een ontmoetings- en activiteitencentrum.

Sinds 2022 zijn we een deelwerking van vzw Walden  

Een beetje geschiedenis…

De oorspronkelijke vzw Pastya werd opgericht in de zomer van 1985 als woonhulp bij ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis. In die periode bestonden er reeds verschillende vormen van huisvesting met begeleiding. Verblijf van lange duur echter voor relatief zelfstandige alleenstaanden ontbrak in de Leuvense regio, die nochtans rijk is aan voorzieningen.

Van bij de oprichting werden een aantal instanties geïntegreerd in de werking (D.G.G.Z., O.C.M.W., Thuislozenzorg e.a.). In de beginjaren werden er een 3-tal woningen ingericht, samen goed voor 9 plaatsen. Daarnaast werden enkele alleenwonende personen begeleid in hun eigen woning.

Het werk werd zowel op organisatorisch vlak als in de begeleiding en op technisch gebied, verricht door vrijwilligers. De Raad van Bestuur en de coördinatievergadering vielen in die periode bijna samen.

Na bekendmaking van de wet op het organiseren van Beschut Wonen in het kader van de Geestelijke Gezondheidszorg, diende Pastya een vraag in tot erkenning bij de Vlaamse Gemeenschap, en bekwam deze met terugwerkende kracht voor 1990 en voor 1991 (tot 26 juli 1992) voor een totaal van 9 plaatsen. Op 9 december 1991 kwam – in antwoord op een nieuwe aanvraag – een bijkomende erkenning binnen voor 4 bijkomende plaatsen.

Sinds de oprichting van het Samenwerkingsverband vzw Beschut Wonen Pastya, beperkt de oorspronkelijke vzw Pastya zich tot het huisvestingsbeleid.

 

OND.NR. vzw Walden: 0451 242 218

 

 

 

 

 

Doel en visie

  • Huisvesting en/of begeleiding van personen met psychosociale moeilijkheden
  • Stimuleren van dagactiviteiten en sociale vaardigheden met oog op sociale integratie
  • Kwetsbare mensen opvolgen in hun dagdagelijkse leven om de vervreemding van zichzelf en de maatschappij tegen te gaan; begeleiden van hun proces in verschillende levensfasen
  • Een plaats creëren waar men in een veilige omgeving anderen kan ontmoeten en interesses uitwisselen (“De Lantaarn”)

In de praktische werking is Beschut Wonen Pastya verbonden met vzw Walden.

Onze verbondenheid met Institutionele Psychotherapie gaf richting aan het ontstaan van het creatief atelier en “De Lantaarn”. Het idee voor een ontmoetingsruimte en ateliers is vanuit onze visie rond de clubwerking binnen Institutionele Psychotherapie ontstaan: een “club” als open, laagdrempelige ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en uitwisseling tussen de deelnemers mogelijk gemaakt wordt op verschillende niveaus en domeinen. Belangrijk is de gelijkheid van het personeel en de bezoekers – iedereen is deelnemer. De nadruk ligt op het “laten ontstaan al gaande”. “De Lantaarn” is ontstaan uit de geobserveerde behoefte aan sociale contacten en de noodzaak om terug te leren verantwoordelijkheid op te nemen. Ze bevordert de integratie van de mensen in het sociaal-culturele leven via informele contacten en laagdrempelige ontmoetingen tussen heel verschillende mensen met heel verschillende levenswegen.

 
      Privacyverklaring vzw Walden