Inleiding

“De Lantaarn” is als deelwerking van het kleinschalig initiatief Beschut Wonen Pastya en het team Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie ontstaan. We willen een plaats creëren waar men in een veilige omgeving andere mensen kan ontmoeten en interesses uitwisselen.

Naar “De Lantaarn” kom je uit vrije wil. Het is een plaats om letterlijk te ont-moeten: we hebben geen wachttijden, geen intakes, geen trajecten, geen druk.

Het ontmoetingscentrum is open voor iedereen. Hoe diverser het publiek, hoe diverser het aanbod kan zijn:

  • creatief atelier
  • ontmoeting
  • gezelschapsspellen
  • muziekatelier
  • kookworkshops
  • wandelingen
  • culturele voorstellingen
  • uitstappen

Kennismaken kan tijdens de openingsuren of op afspraak.

Weekschema

Creatief atelier

schilderen, tekenen, handwerken

- ieder volgens eigen tempo en interesse, zonder dat er een resultaat moet zijn

Sfeer opsnuiven --> Klik hier <--

Ontmoeting

een plek waar men naartoe kan komen en weer kan weg gaan, ieder volgens zijn stemming en eigen ritme

Activiteiten op vrijdag:

buitenshuis (musea, tentoonstellingen, cinema, muziek- of toneelvoorstellingen, wandelingen, uitstappen...)

of binnenshuis in “De Lantaarn” (muziek, koken, gezelschapsspellen…)

Clubwerking

Een ontmoetingscentrum is er voor maar ook van de bezoekers want zij geven mee vorm aan de ruimte en de activiteiten door taken of verantwoordelijkheden op te nemen met respect voor ieders mogelijkheden.

“De Lantaarn” wordt gedragen door de bezoekers samen met - en op gelijke hoogte van - het personeel, vanuit de visie van Institutionele Psychotherapie door middel van een Clubwerking.

Een "club" als open, laagdrempelige ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en inspraak mogelijk gemaakt wordt. We organiseren regelmatig een Clubvergadering waarin we in samenspraak onze activiteitenkalender opstellen en onze algemene werking evalueren.

Lantaarn-gsm: 

0497/41.88.68

E-mail:

ontmoetingscentrum.lantaarn@gmail.com

Contactpersonen: Jennifer Jalon, Dorrit Van Herteryck