pastya

Psychiatrische Thuiszorg

In 2002 werd vzw Beschut Wonen Pastya door de overheid erkend voor psychiatrische thuiszorg, een dienst voor ondersteuning aan psychiatrische patiënten die thuis verblijven en voor de eerstelijnsdiensten en de reguliere thuiszorg die hen begeleiden. Die ondersteuning gebeurt door gesprekken in Pastya of bezoeken aan huis bij de patiënt en door overleg, coaching en supervisie van eerstelijns- en reguliere thuiszorgdiensten en mantelzorgers.

De woon- en psychosociale begeleiding

gebeurt concreet door opvolging en ondersteuning van patiënten in hun dagelijkse leefsituatie in samenwerking met hun  omgeving. In de gesprekken komen zowel psychosociale alsook praktische problemen aan bod.

De coaching en supervisie

van eerstelijns- en thuiszorgdiensten vindt plaats op vraag.  Vanuit onze specifieke ervaring op het gebied van de psychiatrie kunnen wij een aanvullende kijk op en een ondersteuning in hun opdracht aanbieden. Ook mantelzorgers en familieleden kunnen hiervoor bij ons terecht.

 

Een aanvraag

kan zowel door een hulpverlener als door de persoon die begeleiding wenst of door zijn/haar familie gedaan worden. We richten ons tot personen ouder dan 18 jaar en met psychiatrische problemen.

De aanvragen komen op de wekelijkse agenda van het team en worden gevolgd door een kennismakingsgesprek of door een direct advies aan de aanvrager.

In een kennismakingsgesprek worden de wederzijdse verwachtingen verder verkend. Een tweede bespreking in het team bepaalt met welk verder engagement onze dienst op de situatie antwoordt. 

Praktisch

bieden we gesprekken aan op Pastya en huisbezoeken met een maximum van één per week.

Voor coaching, supervisie en ondersteuning van zorgverstrekkers worden andere, gepaste afspraken gemaakt.

We volgen onze begeleidingen regelmatig op in teamverband en proberen de duur af te stemmen op de reële nood.

Telefoon: 016/29.53.01

GSM: 0472/83.42.15

E-mail: ptz@pastya.be

Onze huidige contactpersonen zijn Joke Vander Borght, Leen Huysmans, Marten Geertsma en Loth Christiani.